Ekkokammer og Filterbobler

Brukere av sosiale medier har i den nyere tid økt drastisk, og de fleste av oss bruker i dag en eller annen form for digital plattform til blant annet å sosialisere oss med omgivelsene. I dag mottar vi i større grad informasjon gjennom digitale plattformer som nettbrett og mobil, og gjennom sosiale medier som Facebook og Instagram. Sike plattformer har blitt en kilde til store mengder brukerdata som blant annet Facebook, Instagram og Google kan utnytte til å forbedre opplevelsen til brukere og dermed senke sine transaksjonskostnader. Mange bedrifter jobber med det å skreddersy sine tjenester som søkeresultater og nyheter til brukernes personlige preferanser. Ut i fra den informasjonen som blir innsamlet om brukernes klikk, tidligere søk og stedsangivelse kan bedrifter tilpasse sine tjenester etter personlige preferanser

I dette blogginnlegget skal jeg gi en forståelse for hva en filterboble og et ekkokammer er, samt forklare hvordan disse fenomenene oppstår. Jeg skal forklare litt nærmere hvilke konsekvenser ekkokamre og filterbobler har på Digital Markedsføring med tanke på samfunnsutviklingen

Filterbobler – hva er det?

En filterboble er et begrep som ble skapt av forfatteren Eli Pariser og som ble kjent gjennom boken «The Filter Bubble». Filterbobler oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren. Som et resultat av dette vil vi som brukere i økende grad får bekreftet våre egne synspunkter, mens vi samtidig blir utestengt fra informasjon som ikke stemmer med våre egne oppfatninger. Årsaken til at slike filterbobler oppstår er på grunn at algoritmene som lager anbefalinger og søkeresultatlister på nettsteder forsøker å forutsi hva utviklerne mener vil ha størst sannsynlighet for å gjøre brukeren fornøyd. Det gjøres ved at innholdet på nettsidene blir tilpasset til hva brukeren har besøkt før, hvilket kjønn eller hvilken aldersgruppe brukeren tilhører. Et eksempel på årsaken til at filterbobler oppstår kan for eksempel være at søkemotorer tilpasser treff basert på hva du tidligere har sett eller klikket deg inn på. Hos Netflix vil brukerne få anbefalinger basert på hva de har sett tidligere. Dersom du har sett en krimserie, vil du få anbefalt serier basert på den sjangeren du allerede har sett. Hos Facebook vil du få tilpasset nyhetsfeeden etter hvem systemet tror du er mest interessert i å lese om.

Hentet fra: https://blog.tcea.org/the-filter-bubble/

Ekkokammer – hva er det?

Informasjon kan komme fra mange forskjellige kilder og perspektiver. Men når du bare hører de samme perspektivene og meningene om og om igjen, befinner du deg i det som kalles for et ekkokammer. Et ekkokammer er et miljø der en person kun møter informasjon eller meninger som reflekterer og forsterkers ens egen mening eller informasjon. Ekkokamre kan oppstå hvor som helst der informasjon utveksles, enten det er i virkeligheten eller online gjennom sosiale medier. Likevel er det lettere for alle å raskt finne frem til likesinnede personer og perspektiver via sosiale medier og nyhetskilder. Det er internett og sosiale plattformer som har ført til at ekkokamrene har blitt langt flere og enklere å falle i. Det kan være vanskelig og komplisert å gjenkjenne et ekkokammer, spesielt hvis du selv befinner deg i ett. Ifølge (edu.gcfglobal.org/) er det noen spørsmål å tenke over dersom man selv lurer på om en sosial gruppe eller et nettsted kan være et ekkokammer. Disse er som følgende:

  • Blir fakta ignorert når de går imot dette synspunktet?
  • Støttes dette synspunktet av ufullstendige bevis eller rykter?
  • Har de en tendens til å bare gi ett perspektiv på et spørsmål?

Ekkokammer og filterbobler – konsekvenser for samfunnsutviklingen

Sett opp i mot samfunnsutviklingen kan disse fenomenene ha en negativ innvirkning. Dersom vi kontinuerlig får bekreftet våre holdninger og aldri blir utfordret av hva vi tenker, kan det være svært vanskelig å eksponere seg for nye holdninger eller kulturer. De negative konsekvensene ved å befinne seg i et ekkokammer eller en filterboble er at vi som brukere aldri blir utsatt for informasjon som utfordrer våre syn og holdninger. Hver gang vi tar i bruk sosiale medier til å søke opp en artikkel eller en nyhet vil algoritmene forsøke å finne treff som matcher med det vi tidligere har søkt på internett eller det vi vil bli mest fornøyd med. Ved at vi kun støtter meninger og holdninger som forsterker vårt syn og ikke det motstridende synet går vi glipp av andre personer sine ståsteder og dermed mister vi også muligheten til å lære mer om andre sine holdninger, religioner og kulturer.

I forhold til konsekvensene kan disse fenomenene ha sin fordel ved at det blir enklere for oss som brukere av digitale plattformer å finne det vi er ute etter av informasjon. På internett finnes uendelig mye innhold, og derfor er det ikke mulig for oss å bla igjennom alle mulige treff som vi får når vi for eksempel søker opp «Donald Trump» på Google. Mye av det vi søker på internett er innhold som vi ikke får noe positivt ut av, og som ikke engang noen burde å se. Derfor kan det være en fordel i at vi får filtrert de beste alternativene til oss.

Hentet fra: https://theswaddle.com/social-media-echo-chamber-effect/

Ekkokammer og filterbobler – den politiske påvirkningen

Resultatene fra det amerikanske presidentvalget i 2016 har blitt assosiert med innflytelse fra sosiale medier som Facebook og Twitter. Her har det vært snakk om resultat skjedde som følge av fenomenet «filterboble» ved å eksponere brukere for falske nyheter og ekkokamre som stimulerer personer til interesse for «filterboble». Mange har vært svært bekymret for at filterbobleeffekten kan skade velvære og demokratiet ved å gjøre effekten av feil informasjon verre. (en.wikipedia.org)

Avslutning

Filterbobler kan være positivt for den enkelte når det for eksempel kommer til politikk, nettopp fordi du får opp informasjon om det som interesserer deg ved at algoritmer gjør det mulig for deg å få informasjon basert på tidligere søketreff. Det negative med med dette fenomenet vil derimot være at du vil få et forvridd bilde av hvordan ting er og fungerer, noe som kan skape missfortståelser og uenigheter. Hvis du kontinuerlig støtter meninger og informasjon som forsterker ditt eget syn, og blokkerer alt som kan være motstridende har det konsekvenser med tanke på at man ikke kan lære av andres tanker, meninger og beslutninger.

Referanser:

https://edu.gcfglobal.org/en/digital-media-literacy/what-is-an-echo-chamber/1/

https://en.wikipedia.org/wiki/Filter_bubble

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *