Rollen til sosiale medier og plattformer i forbindelse med stormingen av den amerikanske kongressen 6. januar 2021

Sosiale medier og digitale plattformer spiller unngåelig en viktig rolle i våre liv og samfunnet som helhet. Statistikk viser at stadig flere bruker mer tid på sosiale medier enn noen gang før. Det har forandret måten vi kommuniserer med omverdenen på. I denne artikkelen har jeg tenkt å skrive om sosiale medier sin rolle i angrepet mot den amerikanske kongressen i Capitol Hill den 6. januar 2021, da Trump-støttespillere tok seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. En av de store grunnene for angrepet på den amerikanske kongressen var som følge av at ulike kanaler på sosiale medier var en av de utløsende faktorene som førte til at så mange demonstranter gikk til angrep mot kongressen. Jeg ønsker først i denne artikkelen å skrive om hva som utløste angrepet mot kongressen, og hvilken rolle Twitter spilte i denne saken.

Stormingen av den amerikanske kongressen var et voldelig angrep på den amerikanske kongressbygningen i hovedstaden Washington D.C. Hendelsen var relatert til en politisk markering utenfor Det hvite hus 6. januar 2021. Markeringen begynte som en fredelig protest mot resultatene av 2020-valget, men senere på ettermiddagen dro en stor gruppe aktivister mot Capitol Hill og stormet kongressbygningen. Stormingen skjedde mens senatet og representantenes hus var samlet til et felles møte for å godkjenne resultatet av presidentvalget i 2020. I demonstrasjonen utenfor kongressbygningen var det rundt 8000 mennesker som deltok. Forløpet av stormingen i kongressbygningen, resulterte i at fem demonstranter ble drept, inkludert en politimann som tilhørte kongresspolitiet.

Handlingen som ble utført mot Capitol Hill ble hovedsakelig provosert av daværende president Donald Trump, som holdt et møte utenfor Det hvite hus like før kongressen ble samlet. På slutten av talen advarte Trump sine støttespillere til å kjempe hardt hvis de skulle ha et land å leve i, og ba dem deretter om å sette en rute mot kongressbygningen. Et par uker tilbake i tid oppfordret Trump sine støttespillere om å delta i en demonstrasjon i Washington 6. januar.

I følge Associated Press ble stormingen av Capitol Hill drevet av konspirasjonsteorier som ble spredd av Trump selv, og av personer i sosiale medier. Trumps tro på at det var utbredt juks i presidentvalget november 2020 ble bygget opp før og etter presidentvalget.

Bildet er hentet fra: Cyberscoop

Hvilken rolle hadde Donald Trump sin bruk av Twitter i angrepet på den amerikanske kongressen?

Angrepet på kongressen var et resultat av valgkampen mellom Joe Biden og Donald Trump i 2021. Bakgrunnen for angrepet på kongressen var at kongressen den 6. januar formelt skulle godkjenne det endelige resultatet av presidentvalget i USA med Joe Biden som nyinnsatt president. Trump brukte plattformen Twitter til å oppfordre sine følgere til å demonstrere for det han kalte for «stjålet» valg. Noen dager før angrepet oppfordret Trump sine støttespillere om at de skulle komme til Washington D.C. Donald Trump brukte Twitter aktivt for å kommunisere disse oppfordringene.

Vedlagt kan du se noen av Twitter-meldingene til Trump der han oppfordrer sine støttespillere til å møte opp i Washington D.C for å protestere:

Bildet er hentet fra: NRK Urix

Selv om Trump aldri direkte har uttalt til sine følgere på Twitter at kongressbygningen burde stormes, så reagerte flere medlemmer av Republikanerne på Trump sine uttalselser. I en artikkel fra NRK Urix mener en av republikanerne i kongressen Liz Cheney  at det var Trump som «tente ilden» blant demonstrantene. Cheney mente at Trump med sine uttalelser på Twitter kan ha motivert sine støttespillere til å demonstrere mot kongressen. I sammen artikkelen skrev den amerikanske senatoren Marco Rubio en twittermelding der han oppfordret Trump til å be sine tilhengere om å trekke seg tilbake fra kongressbygningen. Dette var noe Trump ikke valgte å gjøre. På grunn av Trump sine twittermeldinger, ble han permanent utestengt fra å bruke Twitter. Årsaken til det er at Twitter hevder at det kan være større risiko å oppmuntre til voldelige demonstrasjoner som følge av stormingen av kongressen. Det var særlig to meldinger fra Trump som Twitter mente ville føre til en utestengelse. Trump opplyste at han ikke ville være til stedet når Joe Biden ble innsatt som president. I en annen melding kom det frem at de 75 millioner amerikanere som stemte på han ville ha en stor rolle i fremtiden, og at de ikke vil bli behandlet urettferdig eller respektløst. Twitter hevdet at disse meldingene kunne føre til voldelige demonstrasjoner i likhet med det som skjedde i Capitol Hill. Trump sitt svar på utestengelsen fra Twitter var at han kunne forutse en utestengelse etter sine utsagn, men at han etter dette ønsker å finne en mulighet for å opprette sin egen plattform. Trump var en aktiv bruker av Twitter, og med sine 88 millioner følgere kunne han enkelt nå ut og fange interesse hos sine støttespillere med politiske interesser og ytringer.

Hvilken sammenheng har Ekkokammer og Filterbobler med denne hendelsen?

Jeg har tidligere skrevet et innlegg om filterbobler og ekkokamre og hvordan dette kan ha vært med å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016. Wikipedia definerer filterbobler som “en effekt som kan oppstå ved at personer får filtrert og sortert bort informasjon på internett fordi de bruker nettsteder som tilbyr individuelt tilpasset innhold“. Filterbobler er et resultat av en algoritme som filtrerer informasjon basert på brukerinformasjon.

Trump er et godt eksempel på hvordan en kan bruke filterbobler og ekkokammer. På sin Twitter profil deler han politiske meninger og synspunkter og artikler med sine følgere. Tilhengerne hans består sannsynligvis av likesinnede personer med samme meninger som han selv. Årsaken til dette er som følge av at Trump bevisst har opprettet sin egen filterboble der han kun er i dialog med de personene som støtter de samme politiske meningene og synspunktene. Dette kan vi se gjennom han sin bruk av Twitter der han lett engasjerte sine støttespillere, og som førte til at kongressen ble angrepet.

Oppsummering

For å konkludere hvilken rolle sosiale medier og plattformen hadde på den amerikanske kongressen den 6. januar 2021, så vil jeg påstå at Twitter i seg selv ikke var en av hovedårsakene til angrepet på kongressen, men heller Donald Trump som sto bak twitter meldingene. Med sine 88 millioner følgere på Twitter, er det klart at Trump vil ha en stor innflytelse og innvirkning på sine støttespillere. Dersom det hadde vært en annen person som skrev de samme twitter meldingene, så tror jeg at utfallet mest sannsynlig ville blitt annerledes. Det har noe med at Donald Trump er en person med mye makt, og har man mye makt, så er sannsynligheten stor for at man får folk over på sin side. Trump deler også politiske synspunkter og meninger med sine følgere som er likesinnede personer. Jeg tror han har lykkes med å lage sin egen filterboble, og at dette er en av årsakene til at så mange valgte å demonstrere mot kongressen.

Referanseliste:

Apnews. 2021. “Defense for some Capitol rioters: election misinformation “https://apnews.com/article/dc-wire-donald-trump-health-coronavirus-pandemic-election-2020-b7e929bb8d49b77d0922eae7ad3794b7. (Hentet: 06. juni 2021)

https://no.wikipedia.org/wiki/Filterboble

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *