Refleksjonsnotat

Første delen av kurset digital markedsføring som omhandler Digital Økonomi og forretningsmodeller er nå fullført og i den anledning skal jeg skrive et refleksjonsnotat der jeg oppsummerer hva jeg har lært i den første delen av kurset og mine tanker rundt konsekvensene av det jeg har lært kan bli for både min egen del og samfunnsutvikling. Til slutt ønsker jeg å skrive om det som jeg spesielt føler har fanget min interesse.

I første delen av kurset digital markedsføring har Arne Krokan gjennomført første bolk som omhandler digital økonomi og forretnings modeller. Først og fremst har jeg vært spent på å starte med den første delen av kurset, men jeg brukte litt tid på forhånd til å lese litt i bøkene «Det friksjonsfrie samfunn» og «Nettverksøkonomi» for å få en liten smakebit av hva denne delen av kurset kommer til å omhandle. Jeg syntes det har vært utrolig spennende og lærerikt å begynne med blogging og jeg så frem til nye utfordringer med dette. Blogginnleggene har gitt meg utrolig mye kunnskap om de ulike temaene vi har vært igjennom, men det har også hjulpet meg med å forbedre mine skriveferdigheter. Blant annet har jeg lært å anvende og referere til eksterne kilder i løpende tekst på en korrekt måte. Den første delen av kurset har gjort meg mer bevisst på fordelene med blogging, til tross for at jeg var litt skeptisk til hvordan dette skulle fungere i forkant. Etter en periode med blogging føler jeg at jeg sitter igjen med mye mer kunnskap om de ulike temaene, noe som jeg på en effektiv måte kan meddele med andre det jeg har lært. Blogginnleggene har også vært faglige innlegg, og ikke kun notater. Det betyr at vi som studenter må reflektere og gå mer i dybden i de ulike temaene. Dette har vært spesielt nyttig med tanke på at jeg har fått mer dybdeinnsikt i teamene og ikke kun en grunnleggende forståelse.

I første delen av kurset har jeg fått kunnskap om teknologi som i stor grad kommer til å påvirke fremtiden. Jeg har blitt mer bevisst på hvilken betydning digitalisering vil ha på ulike jobber i fremtiden, og viktigheten av bli en digital plattform som forretningsmodell for å kunne følge med på den teknologiske utviklingen. Under forelesningene med Arne Krokan har vi lært hvordan kunstig intelligens påvirker oss mennesker, men også hvilken påvirkning det kommer til å ha på samfunnet med tanke på at flere og flere arbeidsprosesser blir digitalisert. Her har vi sett på en rekke disruptive og innovative teknologier som i stor grad vil endre verden i årene som kommer. Vi har sett på teknologier som robotikk, 3D-print, virtuell realitet, utvidet realitet, ekkokammer, filterbobler og blokkjedeteknologi. Noen av de begrepene som jeg anser som viktige og som jeg kommer til å ta med meg videre i studieløpet er transaksjonskostnader, increasing returns, selvforsterkende vekst og nettverkseffekter.

For meg har det vært både skremmende og spennende å lære om hvordan ulike selskaper som Facebook, Instagram, Twitter og Google samler inn store mengder data om brukerne når vi besøker deres nettsted, samt viktigheten av det. Under forelesning med Arne Krokan har vi vært inne på hvordan kinesiske myndigheter har implementert et system som samler in data om borgerne. Det som har skremt meg er hvordan regjeringer samler inn store mengder data om befolkningen sin der innbyggerne rangeres etter hvor gode borgere de er. I Kina har de utviklet et såkalt «sosial kreditt system» hvor borgerne kan straffes med reiseforbud, tregt nett eller utestengelse fra skoler og hoteller. Myndighetene i Kina har blant annet utviklet hemmelige metoder og algoritmer som fanger opp hvem som røyker, hvem som bryter trafikkloven, hvem som poster falske nyheter eller kjøper for mange dataspill. Systemet gjør at folk må være mer bevisst på hva de leser, hvordan de går, hva de gjør i fritiden hvis de skal bli belønnet med premier for sin oppførsel. Selv om dette systemet gir myndighetene god kontroll og store mengder verdifull data, så føler man seg ikke helt trygg når et slikt digitalt kontrollsystem fanger opp de elektroniske sporene du legger fra deg uten at du selv er bevisst over det. Derfor er åpenbart at myndighetene ikke følger strenge personvernlover.

Det jeg syntes var mest fascinerende og spennende er blokkjedeteknologien og kryptovaluta. Dette var et tema som jeg hadde hørt om før, men aldri i den dybden at jeg forstod meg på det. Blokkjedeteknologien gjør det mulig med transaksjoner uten å involvere en tredjepart. De vil si at man er uavhengig av myndighetene og nasjonen og transaksjonen skjer ikke gjennom en bank, saksbehandler eller jurist. Selv om dette er en teknologi som har som hensikt å øke sikkerheten, personvernet og effektiviteten så har det en del ulemper. Det som skapte en bekymring hos meg er at mange av transaksjonshistorikkene til ulike kryptovaluta er vanskelige å spore. Av den grunn brukes den som en attraktiv metode av mange cyberkriminelle. Det brukes blant annet til narkotikakriminalitet og hvitvasking av penger. På en annen side finnes det land i verden som er preget av korrupsjon og der det mangler tillitt til en tredjepart. Det er nettopp her kryptovaluta kommer inn i bildet. Hvis du har verdiene dine i form at kryptovaluta er det vanskelig for andre å blande seg inn i systemet med mindre de er en del av ditt nettverk. Dermed unngår du å risikere å tape penger dersom du bor i et land som preges av korrupsjon. For meg var dette temaet mest interessant, og jeg kunne ha skrevet haugevis om dette.

Jeg har nå fullført den første delen av kurset hvor jeg går ut med masse ny kunnskap og motivasjon til neste del av semesteret. Jeg setter stor pris på de obligatoriske blogginnleggene som har gitt meg utrolig mye kunnskap om de ulike temaene. Disse har gull verdt og fungert fint for min egen del. Jeg ønsker å konludere med å si at kun etter den korte tiden med dette emnet føler jeg at jeg har fått mer interesse for temaene som er knyttet til emnet enn det jeg har hatt tidligere. Dette er kanskje ikke så rart til med tanke på alt den kunnskapen vi har fått gjennom de ulike temaene i forelesningene. Disse temaene er svært relevante for fremtiden, og tema som jeg ønsker å jobbe med i fremtiden. Nå er jeg nysgjerrig og spent på hva neste del av emnet har å bringe. Til slutt ønsker jeg å si tusen hjertelig takk til Arne Krokan som har vært en fantastisk foreleser med lærerike forelesninger og interessante temaer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *