Hvordan skaffe seg en relevant mentor via LinkedIn?

Dette blogginnlegget vil være et utgangspunkt fra kurset «Networking Basics» – et gratis kurs på nett som handler om hvor og hvordan du kan finne en mentor, samt hvordan du kan utvikle og utvide ditt profesjonelle nettverk. Kurset understreker særlig LinkedIn som en plattform for å drive nettverks- og relasjonsbygging. Begrepet mentor referer til en person med stor erfaring og viten, som bidrar til å skape karrieremuligheter, og gi karrierestøtte til den personen som er i fokus. Enkelt forklart er hensikten for en mentor å gi veiledning eller rådgivning for en annen person med mindre erfaring. (Wikipedia, 2020).


Bildet er hentet fra: hammervoll.org

Networking Basics

Kurset «Networking Basics» er delt inn i 8 forskjellige seksjoner, hvor du kan gå gjennom verktøy og få forslag fra selskapet om hvordan man kan bli bedre til nettverksbygging. Kurset forklarer også hva som er viktig å fokusere på når man driver med nettverksbygging. LinkedIn er en plattform som dette kurset fokuserer på. Ved å bruke LinkedIn har du muligheten til å holde kontakten med mennesker og selskaper som du syntes er interessante og spennende. Personlig kan jeg si at jeg selv hadde lite kunnskap om LinkedIn plattformen da jeg startet på Høyskolen Kristiania. Oppfordringer fra lærere har ført til at jeg har blitt mer aktiv på plattformen, noe som øker sannsynligheten for at jeg som student er synlig og attraktiv for potensielle arbeidsgivere . De 8 ulike seksjonene «Networking Basics» kurset kan forklares som følgende:

 1. Din profesjonelle identitet
 • Empati: Evnen til å kunne den andre personens synspunkter og perpsektiv
 • Nysgjerrighet: Gjør det synlig at du har interesse og nysgjerrighet på vedkommende sine opplevelser, meninger, erfaringer og personlige reise.
 • Takknemlighet: Vis takknemlighet for at vedkommende setter av tid til deg og gir deg gode råd og innsikt i ulike temaer og problemstillinger.
 • Relevanse: Forklar personene hvorfor du ønsker å ta kontakt med dem og hvorfor dette er en nytte for deg, samt du mener at det kan hjelpe deg.
 • Respekt: Følg den gylne regel: behandle vedkommende slik du selv ville ønsket å bli behandlet dersom du tok deg tid til å hjelpe noen. Hvis du behandler og respekterer andre på en god måte, vil de i større grad også gjøre det samme mot deg.

2. Finn mentor via LinkedIn

Plattformen LinkedIn kan være et nyttig sted å drive nettverks- og relasjonsbygging. Mange regner denne plattformen som en av de mest effektive når det gjelder å bygge eller utvide nettverket. Plattformen fungerer godt for å bygge opp et nettverk, og komme i kontakt med personer. LinkedIn er en brukervennlig plattform som kan brukes til å utvide nettverket ditt, kun med noen enkle tastetrykk. Her kan du også filtrere søk basert på dine egne interesser. I kurset «Networking Basics» skiller Paul Pesek mellom fire ulike typer mennesker man kan se etter som kan være relevante å knytte kontakt med:

 • Perfect overlap: Denne tilnærmingen innebærer å identifisere lignende personer i nettverket sitt. Eksempelvis kan dette være personer som har det samme utdanningsløpet som deg selv, og som har gått på samme universitet eller høyskole, eller som jobber med noe som du selv ønsker å jobbe med.
 • Great overlap: Det kan være en person som har studert ved samme universitet eller høyskole som deg, og som arbeider med det samme som du ønsker å arbeide med. Det kan også være en person som har gått samme studieretning som deg, men som ikke jobber med akkurat det du er ute etter.
 • Similarities: Dette dreier seg om en eller flere personer som jobber i et selskapet som du har interesse i, som har valgt det samme valgfaget som deg enten på samme høyskole eller universitet eller på en identisk høyskole eller universitet. Det kan også dreie seg om en person som jobber i en bedrift som du syntes virker spennende og som du kan finne likhetstrekk og identifisere deg med.
 • Someone interesting: Kan være personer som du syntes er inspirerende for deg, eller personer som gjør noe som du syntes er interessant, eksempelvis en som jobber med noe som du har interesse for.
Bildet er hentet fra: Pexels.com

3. Hvordan komme i kontakt med personer på LinkedIn

I kurset understrekes det at LinkedIn kan være en mer effektiv måte å komme i kontakt med mennesker på, samtidig som dette fører til at prosessen med å finne en mentor blir mye enklere. Det er også mulig å kontakte personer via mail, og dette vil oppleves som mer personlig og formelt. Når du har funnet personer som du ønsker å ta kontakt med, tar denne modulen for seg hvordan du kan ta kontakt med personen eller personene. Her kan det være lurt å ta hensyn til 3 huskeregler dersom en ønsker å ta kontakt med en profesjonell på LinkedIn:

 • Who: hvem er du? Her kan du starte med å gi en presentasjon om deg selv med navn, hvilken utdanningsinstitusjon du går på, og hvilken studieretning du går
 • Why: hvorfor ønsker du å komme i kontakt med vedkommende? Her kan eksempelvis forklaringen være at du ønsker å få mer kunnskap om en bedrift, og at du av den grunn kontaktet vedkommende fordi du visste at han/hun jobbet her.
 • What: hva lurer du på og hva ønsker du å oppnå ut av samtalen med vedkommende? Eksempelvis kan det være å spørre om vedkommende kan sette av tid til å ta en prat med deg, og fortelle litt om hva jobben deres innebærer, samt gi en forklaring på hvilken opplevelse det er å være ansatt ved denne arbeidsplassen. Dersom du fremdeles er student eller nyutdannet, er det ikke dumt å spørre om vedkommende har noen tips til deg som snart skal ut i arbeidslivet.

4. Koordinering

Etter at du har fått planlagt et møte, er god koordinering viktig. Det er viktig å bli enige om et tidspunkt for når man skal møtes, finne ut av hvor møtet skal finne sted og hva møtet kommer til å omhandle. Dette kan planlegges med vedkommende via zoom, LinkedIn, eller ta direkte kontakt med telefon. Ofte kan det hende at vedkommende som skal møtes har en veldig travel hverdag, og på bakgrunn av det vil det derfor være naturlig å foreta en god koordinering på forhånd. For å kunne koordinere dialogen med vedkommende, er det tre nøkkelfaktorer som kan spille en viktig rolle for å gjøre det lettere for deg å tiltrekke oppmerksomheten til vedkommende. Disse faktorene er nysgjerrighet, initiativ og engasjement. Paul Pesek trekker frem tre kriterier som kan være viktige å ta i betraktning i planleggingsprosessen:

 • Effektivitet: beskriv tidspunkt, hvor møtet skal finne sted og hvordan møtet skal foregå på den samme meldingen.
 • Fleksibilitet: vær fleksibel når det bestemmes et tidspunkt samtalen skal foregå. Ta hensyn til den andre personens tid, og hold deg innenfor den avtalte tiden som er satt for møtet.
 • Initiativtaker: vis initiativ overfor vedkommende og avtal hvordan dere skal møtes. Her kan du for eksempel sende en invitasjon til vedkommende på LinkedIn, eller ta direkte kontakt via telefon.

5. Navigasjon

Denne modulen viser deg hvordan du kan starte, veilede og avslutte en samtale på en vellykket måte. De fem trekkene jeg nevnte fra «din profesjonelle idenitet» tidligere i innlegget spiller en viktig rolle i samtalen og viser din identitet som person. Det er viktig å ha evnen til å kunne lytte til vedkommende på en god måte, og vise at du er engasjert og interessert i samtalen med vedkommende. Det vil føre til at samtalen peker slik du ønsker den skulle gjøre, og forhåpentligvis har du skapt et godt inntrykk overfor vedkommende.

6. Profesjonell opptreden

Å opptre på en profesjonell måte er essensielt dersom man ønsker å ta styringen på en samtale mot den retningen man ønsker. Denne delen baserer seg på modul 5: navigasjon. Her kan det være lurt å stille godt forberedt, og skrive ned viktige punkter på saker du ønsker å diskutere. Dersom du unngår å gjøre dette, kan det hende at møtet blir gjennomført, men at du etterlater deg mange spørsmål som du ønsker svar på. I møtet kan det være lurt å ikke bruke for mye tid på å snakke om unødvendige ting. Heller fokuser på å stille relevante spørsmål, og finn ut av svaret du ønsker. Her vil en god start være å gi en kort introduksjon om seg selv. Deretter kan du for eksempel spørre vedkommende om hvordan utviklingen i karrieren har vært, eller eventuelt hvordan vedkommende tror den profesjonelle karrieren vil bli i fremtiden.

7. Forberedelser

Før du kontakter en potensiell mentor, vil det være fordelaktig å være forberedt før møtet. Får å få et godt utbytte av samtalen kan det være lurt å stille seg en rekke spørsmål som en ønsker å få svaret på. Hva ønsker jeg å oppnå med denne samtalen? Hva ønsker jeg å finne svaret på? Hvilke relevante spørsmål kan jeg stille til vedkommende? Ved å stille seg slike spørsmål er sannsynligheten stor for at du stiller godt forberedt, samtidig vil mentoren anse deg som mer profesjonell

8. Relasjonsbygging

Når du har gjennomført en vellykket samtale med en mentor, vil det til slutt være helt avgjørende å vise takknemlighet for at vedkommende tok seg tid til å komme i møte med deg. Det vil være essensielt å sende en takkemelding både før og etter et møte dersom du ønsker å oppnå en langvarig relasjon med vedkommende. Å knytte kontakt på LinkedIn kan være starten på en langvarig relasjon, og du vil også bli ytterligere eksponert for personer i vedkommende sitt nettverk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *